Sara Bris

Survival of the softest

Survival of the softest är ett normkreativt överlevnadskit som genom design vrider på prepper-estetiken och den kollektiva uppfattningen om vad vi behöver i en kris.

Få har nog kunnat undgå diskussionen om krisberedskap som framför allt de senaste åren aktualiserats. I dessa fall handlar det om förberedelse med mat, vatten och skydd. Med avsikten att avdramatisera ämnet ställde jag mig frågan hur jag kan närma mig det från en annan ingång. Vad behöver vi i en kris när de akuta behoven är uppfyllda? 

Jag ville undersöka krisberedskap utifrån de mänskliga behoven trygghet, gemenskap, självkänsla och självförverkligande. Får till exempel skönhet och trivsel plats i en kris?  

Dessa behov har jag låtit ta form i fyra symboliska objekt associerade till dem, förpackade i ett överlevnadskit, med önskan att mana till reflektion över de oväntade och mer personliga sakerna som är viktiga för det mänskliga välbefinnandet.

Tack till

Elias Berg

Tora Kirchmeier

Sara Bris

Survival of the softest