Clémentine Berglund

Self-Seeking-Service

Allting handlar ju faktiskt om dig, eller rättare sagt hur andra uppfattar dig. Därför kan jag erbjuda produkter med en design du garanterat vill ha. Välkommen till en automat helt i din smak.

Self-seeking-service presenterar ett framtidsscenario där designen på paketerade objekt “till salu” anpassar sig efter dina värderingar. Gestaltningen är en undersökning av identitet och självförverkligande i relation till konsumtionskultur. Projektet utgår ifrån att människor skapar självporträtt med hjälp av en samling prylar där du konsumerar för identitetsbyggande. Detta sker i ett performance där du kurerar och väljer ut dina personliga ägodelar och vem du vill vara. Parallellt har jag undersökt hur företag använder sig av socialt kodad design för att förmedla värderingar. 

Automaten är en interaktiv videoinstallation av mina personliga ägodelar som besitter olika nostalgiska värden. Jag “säljer” sedan min identitet i form av ett stilleben utifrån dina värderingar. Den föränderliga designen är en respons till hur algoritmerna som används i sociala medier skapar riktad reklam utefter valen vi gör när vi interagerar med dem. 

Jag har inspirerats av estetik baserad på internetkultur för att utforma de alternativa varumärkesidentiteterna. Dessa har sorterats efter värderingar som lägger grunden för livsstilarna.

Tack till

Antonella Basagni

Benedetta Crippa

Jamie Corley

Jamie Corley

Joel Eriksson

Jonas Johansson

Nina Lvovskaya

Clémentine Berglund

Self-Seeking-Service