Tuva Larsson

My Memoirs

My Memoirs är ett självbiografiskt projekt i bokformat som undersöker identitet på internet och minnen i den digitala tidsåldern. 

Genom att begära ut alla data som finns att tillgå om mig själv på internet från totalt 12 olika tredjepartstjänster, bland andra Facebook och Google, har jag skapat en databank av mina digitala fotspår och utifrån den informationen återgett mitt livs historia i en självbiografi. Där har jag låtit varje uppslag representera en månad av mitt liv, med hjälp av innehåll ur min databank daterat från den månaden. Vissa uppslag innehåller mycket information, andra lite och vissa ingen information alls.

Mitt syfte har varit att undersöka mina digitala fotspår och vilken version av mig själv som uppstår ur dem, reflektera över var gränsen går mellan data och minnen, vem min internetpersona egentligen tillhör och huruvida den skulle kunna komma att ha en längre livslängd än mitt fysiska jag. I en tidsålder av stark internetnärvaro och standardiserad lagring av data hos tredjepartstjänster på internet har jag även ställt mig frågan: Hur tar man tar kontroll över sitt förflutna? Har jag fortfarande möjlighet att välja vad jag vill minnas, eller måste jag välja att minnas allt?

Tack till

Martin Frostner

Sophia Wood