Selvi Albayrak

Mellanform

Hur påverkas vi av känslan av att varken befinna oss innanför eller utanför ett samhälle, men i ett mellanförskap? Och vilken betydelse har mellanförskapet för vår identitet, våra referenser och vårt formspråk? Vad är egentligen mellanform?

Jag har länge upplevt ett mellanförskap. En tydlig känsla av att inte tillhöra ett samhälle eller en kultur. Ett ständigt försök till att passa in och navigera mellan olika kulturella, språkliga och sociala referenser. Inte minst när det kommer till visuella referenser och mitt formspråk. Tyvärr har jag sett det som en krock istället för att se det för vad det är – ett möte, ett hybridspråk, en typ av mellanform.

För vad är ett hybridspråk? Och framförallt, vad händer om det uppstår inom ett mellanförskap? Om olika referenser sammanförs och skapar något nytt, hur ser det ut? Vad är min mellanform?

Med Homi K. Bhabhas postkoloniala teorier kring hybriditet och Third Spaces som grund, har jag med utgångspunkt i min bakgrund, identitet och mitt mellanförskap undersökt mina egna visuella referenser. Det visuella referensbibliotek som utformats har skapat grunden för min mellanform, ett textilt verk där allt från typografi till färg, form och material är ett resultat av mitt hybridspråk.

Tack till

Essen International