Annabella Gustafsson

Ett levande samtal

Döden är en naturlig del av livet – trots det har vi i Sverige idag ett förhållningssätt till döden som har gjort samtalsämnet till något svårt och obekvämt. Ett levande samtal vill göra det lättare.

Till stor del handlar svenskarnas ovilja att närma sig döden på att vi helt enkelt haft det för bra. I takt med att våra livsvillkor förbättras har också döden förflyttats allt längre bort från våra medvetanden. Fenomenet döden har blivit avlägset och ogreppbart, vilket tydligt speglas i samhällets attityd och handlingar inför den.

Döden kommer aldrig vara något kul eller lätt – men det som är viktigt att inse är att frågorna om döden egentligen handlar om livet. Som författaren André Malraux formulerade det: ”Döden är bara viktig eftersom den får oss att tänka på livets värde”.

Ett levande samtal är ett samtalsspel som genom ett avdramatiserat och tillgängligt format vill uppmuntra mottagaren att våga prata om döden och vår dödlighet med sina anhöriga. Frågekorten agerar som en tredje part och har möjlighet att nå både insikt, skratt, sorg och eftertänksamhet – utan att behöva göra en stor grej av det. Det är ett spel utan regler eller rätt svar och ett samtal alla vinner på att ha.

Tack till

Barbro Ohlson Smith

Pia Kristoffersson

Norrbacka Tryckeri

Klint Home

Annabella Gustafsson

Ett levande samtal