Hedvig Moberg

RE-CONSTRUCTED “The Real Fake Me”

När vi inte längre är begränsade till vår fysiska kropp, vad är det då som skiljer oss åt? “RE-CONSTRUCTED – The Real Fake Me” är en kommentar på vår samtid där en förvrängd verklighet konstrueras. Ett möte mellan vår fysiska kropp och vårt digitala alter-ego.

Vad som är sant och falskt, vad som är fysiskt och digitalt blir allt svårare att skilja åt. Med hjälp av den tekniska utvecklingen skulle vårt digitala jag kunna formas till att vara vad som helst och se ut hur som helst. 

Genom bildredigering, kostym och make-up har jag återskapat redan existerande bilder till att bli porträtt av mig själv. Mitt urval grundar sig i de böcker och tidningar jag har hemma, den visuella värld jag omger mig av dagligen.

Hur påverkas vår identitet av de bilder vi konsumerar? Vad är essensen av “jaget” och vad är skillnaden mellan dig och mig i en digital värld?

Hedvig Moberg

RE-CONSTRUCTED “The Real Fake Me”