Joel Eriksson

Skeleton in the Style of Dolphin

Skeleton in the Style of Dolphin undersöker hur det är att fälla krokben på sig själv för att hitta något nytt. 

En kreativ process kan se ut på många olika sätt. Jag har ifrågasatt min egen process, jobbat med nya verktyg och metoder för att se om jag hittar nya sätt att arbeta på.

Med inspiration av kommunikationsteoretikern Marshall McLuhan tankar om hur vi formas av tekniken vi använder oss utav, har jag under mitt projekt utforskat tre olika förhållningssätt till digitalt arbete. Helt digitalt, helt analogt och en blandning mellan de två. Resultatet är tre digitalt skapade posters i laserskuren mdf. 

Titeln på mitt projekt anspelar på hur man skriver ett kommando till en bildgenererande AI. Kommandot har därmed genererat motiven i mitt projekt, både genom mig och den digitala bildgeneratorn.

Tack till

Harry Woodrow
Minna Sakaria
Aron Kullander-Östling
Stina Löfgren

Joel Eriksson

Skeleton in the Style of Dolphin