Sara Solén

Factual Colours: Människan & Vattencykeln

Hur kan grafisk form tillgängliggöra komplex information? Factual Colours ger introduktioner till forskning genom färgskalor. Den första presenterar forskning om människans påverkan på Jordens vattencykel.

Det finns ett glapp i hur information och data förmedlas idag. Många är intresserade av ny forskning men den är inte tillräckligt tillgänglig eller greppbar för de som inte har avancerad kunskap inom området. Därför ville jag utforska nya metoder att förenkla och visualisera information på som gör det mer lättläst och gripande. Syftet är att skapa reflektion kring hur grafisk form kan göra något mer greppbart och hur färg kan vara ett sätt att förmedla kunskap på ett tydligt sätt.

Genom en färgskala och animerad infografik visualiseras och kommuniceras en introduktion till forskning om hur människan påverkar Jordens vattencykel och vad det får för konsekvenser för Jordens system, klimat och allt annat levande.

I en interaktiv upplevelse får mottagaren ta del av varje färg som representerar vattnets olika stadier genom vattencykeln. En sammanfattning av problem, orsak och kort fakta relaterat till färgen presenteras för att förhoppningsvis ge en ökad förståelse och väcka intresse för ämnet.

Tack till

Elias Wirtén

Inprint

Lan Wang Erlandsson

Line Gordon

Stockholm Resilience Center

Sara Solén

Factual Colours: Människan & Vattencykeln