Linnéa Jacobson

LIFE TRACKER

LIFE TRACKER är ett utforskande av riktad reklam. Det är en resa 20 år tillbaka i tiden för att belysa den förändring som har skett i vårt reklamsamhälle – Från brett och massmedialt till riktat och baserat på personlig data. Hur hade en kampanj för en produkt som erbjuder att följa varenda steg du tar, se allt du gör och lyssna på allt du säger upplevts innan smarttelefonen var en självklar del av vår vardag?

Vi lever i en tid där våra mobiler tycks veta mer om våra konsumentbeteenden än vad vi själva gör. De minns var vi har varit och kan räkna ut var vi är på väg. Men trots att våra mobiler tycks veta så mycket om oss så finns det fortfarande oklarheter kring hur vi blir “trackade”. Är vi avlyssnade? Det är en fråga som det inte tycks gå att hitta ett definitivt svar på och det används heller inte som ett säljargument när du köper din mobiltelefon.

Jag har skapat LIFE TRACKER – en fiktiv produkt vars enda syfte är att tracka dig för att erbjuda riktad reklam. Genom att gestalta riktad reklam i en dåtida kontext försöker jag belysa fenomenet och ge ett tillfälle att reflektera över något som vi idag behövt acceptera.

Tack till

Double Up Studio (3D)

Offgrid Studio (Music) 

Simon Graf & Charlotta Andersson 

Linnéa Jacobson

LIFE TRACKER