Alexander Peri

WYSIWYDG (what you see is what you don’t get)

Som ryskfödd svensk medborgare undrar jag hur vi kommunicerar i en värld där censur råder. WYSIWYDG (what you see is what you don’t get) är ett satiriskt projekt som undersöker ryska statens förhållningssätt till yttrandefrihet.

Under senaste årtiondet har ryska staten censurerat webbplatser (Facebook, Twitter, BBC m.fl.) för medborgare i syfte att begränsa spridningen av information som är oförenlig med deras ståndpunkt. En av de fåtal webbplatser som finns tillgänglig just nu är Youtube. Enligt Youtubes datatrafik vänder sig ca 50% av användarna till plattformen i syfte att bli instruerade på något vis. När jag ser tillbaka på min designpedagogik som visuell kommunikatör så har mitt lärande många gånger kommit från just Youtube – en plats dit jag vänt mig för att lära mig olika designverktyg.

Projektet tar därför uttryck i formatet instruktionsvideos på plattformen Youtube, vars metod är att instruera användaren i hur man använder bildredigeringsverktyg. Men, i ett sammanhang där de tillämpas enligt ryska statens förhållningssätt till yttrandefrihet. Detta i syfte att sätta rysk lagstiftning i ett förlöjligande perspektiv och störa den ryska statens politiska narrativ. 

Tack till

Stefania Malmsten

Martin Falck

Lisa Ehlin

Alexander Peri

WYSIWYDG (what you see is what you don’t get)