Leonard Ekenberg

KLANGFÄRG

Jag har undersökt relationen mellan ljud och bild samt identitet.

Om du vill ge ut musik idag behöver du tänka på hur du väljer att presentera dig själv rent fysiskt. Alla som på något sätt vill nå ut till offentligheten behöver först acceptera att det de gör filtreras genom hur de ser ut. Det är villkor som gäller för alla som figurerar i media, oavsett vad de gör, men det ställs andra krav på artister - samtidigt som artister har en större frihet att leka med identitet: Du kan vara en Dua Lipa och ständigt förändra ditt yttre eller en Burial och vara totalt anonymiserad. Men även den anonyma artisten är någonting och jag ville testa att skapa en artist som istället för att vara någonting, är ingenting. Som Gud.

Undersökandet av de här ämnena har resulterat i vad som är tänkt att bli en serie skivor under namnet Färgklang.

Jag har under arbetets gång skapat den grafiska identiteten och musiken simultant, för att se hur de påverkar varandra.

Tack till

Gusten

Thelma

Leon