Maria Nyholm

Lergjord

I projektet har jag utforskat och experimenterat med det hållbara, uråldriga, traditionellt arkitektoniska materialet lerjord och undersökt hur jag kan tillämpa materialet på ett nytt sätt i rummet.

Obränd lera är förbisett som material trots att det har stor potential som hållbart och cirkulärt byggmaterial. Detta i kombination med mitt tidigare intresse för keramisk lera och dess möjligheter i gestaltning har varit avgörande i valet av detta examensprojekt. Jag vill visa lerjord på ett nytt sätt och förhoppningen är att fler får upp ögonen för materialet.

Målet med mitt examensprojekt Lergjord är att försöka ta reda på om jag kan tillämpa det traditionellt arkitektoniska materialet och hantverket rumsligt. Genom ett lärande, utforskande och experimenterande har jag försökt besvara detta, där processen i sig också varit en del av målet.

Fokus har varit att försöka ta vidare tekniken lerklining och göra det till mitt genom runda, mjuka former och experimenterande med ytbehandlingar, texturer, mönster och färger. Processen har fått visa vägen om slutresultatet ska bli ett redovisande av mitt utforskande och/eller en färdig produkt.

Tack till

Ekologiska Byggvaruhuset
Johannes Riesterer

Maria Nyholm

Lergjord