Elias Berg

POLLUX Comfort Lighting System

Ljus träffar ytor och reflekteras bort. Denna organiska solcellslampa tar till vara på energi från ljuskällor i dess omgivning för att sedan sprida ett stämningsfullt ljus när mörkret faller.

Varför tar vi inte vara på allt ljus som studsar runt omkring oss? Mitt projekt kombinerar både nya framsteg inom solcellsforskning och design, för att ta vara på det ljus som träffar ytor under dagen. För att sedan tända ett ljus när mörkret fallit.

Jag har skapat en lampa som banar väg för hur vi kan inkorporera en ny generation solceller i våra vardagliga objekt. Tillsammans med solcellsforskare, Epishine, har jag byggt ett system för att integrera organiska tunnfilmssolceller i designprodukter. Systemet byggs upp av skärmar som skyddar solcellerna, dessa skärmar kan sättas ihop i mängder av konstellationer. Jag har betraktat solcellerna som ett material i sig och integrerat dem i min design som ett centralt formelement.

Med detta projekt vill jag delta i strävan mot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle genom att ta ansvar som designer och värderingsdrivet tillämpa hållbara innovationer på verkliga produkter. Jag ser en möjlighet att visa upp för designvärlden hur långt vi kommit i utvecklingen och framförallt vart vi är på väg.

Tack till

Epishine
Holger Stenberg

Elias Berg

POLLUX Comfort Lighting System