Emil Ahlgren

Artificial Allmoge

Med utgångspunkt i skiftet från förindustriellt hantverk till serietillverkning, undersöker detta projekt hur maskininlärningens växande fält kan påverka designerrollen i en potentiell framtid.

Projektets fokus ligger på designprocessen i sig självt, att designa ett system och genom maskininlärning syntetisera designprocessen från inspiration till iteration. Projektet skiftar därför fokus från användaren till designern, med frågan hur den kreativa processen kan automatiseras.

Den serietillverkade stolen blir under modernismen starkt förknippad med designerrollen. Svenska allmogestolar är intressanta då de representerar en tid före ”stolen”, samtidigt som de representerar stolens folkliga utbredning. Allmogestolens avsändare går dock ofta förlorad genom historien. På ett liknande sätt upplöses den idoliserade upphovspersonen i ett nytt paradigm av maskininlärd design.

Arbetet utgår från 3D-skannade allmogestolar ur samlingar från sju museer i landet. Dessa stolar fungerar som indata för ett GAN-neuronät. GAN-nätverk utmärker sig i dess förmåga att generera ny data. Den genererade stolen tillverkas sedan genom CNC-fräsning, där det reducerande trähantverket översätts maskinellt.  

Tack till

Anna Larsdotter

Annie Clausen

Berit Schütz

Niclas Loodus-Dristig

Linnéa Sverkersson

Ida Andersson

Lena Brättorp

Valter Wagner Zethrin

Nils Barr Zeilon

Lucas Kristiansson Herrera

GAN-modell:

Marian Kleineberg, Matthias Fey, 

Frank Weichert

Emil Ahlgren

Artificial Allmoge