Lina Blass

Assembly

Assembly är resultatet av ett utforskande arbete av en historisk, s.k. självbärande, konstruktionsprincip inom möbeldesign. Projektet belyser att skruv, lim och beslag inte alltid är nödvändiga i kvalitativa möbler. 

Frågor som har drivit mig i arbete är: (1) Kan självbärande design minska behovet av dessa extramaterial/-komponenter, (2) kan en självbärande konstruktion platsa inom kommersiell möbeldesign, och (3) är det ett intressant alternativ att rita möbler i mer gedigna material som kommer som en platt byggsats?

Med hjälp av möbelproducenten Karl Andersson och Söner, har jag haft möjligheten att se prototyper där principen testats och fått en djupare förståelse för de krav som ställs inom möbelindustrin. 

Hyllan Assembly är tillverkad i svensk al som nyttjar den självbärande principen, och låses med svarvade excentriska stavar. Hyllan kommer som en verktygsfri byggsats, och kan monteras upp och demonteras utan skruv, lim eller andra beslag.

Tack till

Karl Andersson och Söner

Lina Blass

Assembly