Simon Mattisson

Granland

Granland är cirkulär möbelproduktion, ett nytt material, ett utforskande av form i en ny produktionsmetod och användandet av formgivning som ett medel för att kommunicera ett pågående miljöproblem.

Som ett symptom av den globala uppvärmningen har den halvcentimeterstora skalbaggen vid namn granbarkborren de senaste åren härjat i de Europeiska skogarna. Bara i Sverige dödades förra året 8.2 miljoner skogskubikmeter gran. Framtiden ser mörk ut; Sverige blir varmare och varmare och granbarkborren förökar sig i en alarmerande takt. I nuläget finns det inga effektiva åtgärder för att skydda våra skogar från granbarkborrens framfart. 

Vissa hävdar att vi inom en snar framtid överhuvudtaget inte kommer att ha någon gran kvar i Sverige. 

Jag utvecklar en träkomposit innehållandes virke från granbarkborre-angripen gran för 3D-printing. Med hjälp av detta material har jag formgivit och producerat en kollektion möbler, inspirerade av de mönster som granbarkborren gräver under granens bark. Dels för att visa på alternativa användningsområden för detta skadade virke, men också för att använda design som ett medel för att lyfta och kommunicera problemet med granbarkborrar.

Tack till

Circlab, Erik Kihlgren, Johan Brekke, Patrik Karlsson, Boaz Katz, Johannes Wikström.

Simon Mattisson

Granland