Siri Boekhout

Dygn

Dygn är ett solur i arkitektonisk skala och fungerar som mötesplats med sittplatser och bord som symboliserar klockslagen. Projektet tolkar en antik produkt till nutiden, där solens skuggspel bidrar till identitet och upplevelse av mötesplatsen.     

Soluret är världens första klocka och visar tiden genom att en tidgivare kastar en skugga efter solljuset. Produkten finns än idag i olika former och skalor, och har genom sin långa historia och karaktäristiska skuggspel en igenkänningsfaktor som jag har velat arbeta med. Mitt projekt undersöker hur soluret genom design kan bli användbar idag samt hur dess egenskaper kan stärka upplevelsen och identitet av en offentlig gestaltning.

Dygn är en plats där människor kan mötas och tillgängliggör sittplatser med bord utomhus utan köpkrav. Projektet har olika stadsmöbler samt en mindre scen för fler typer av aktiviteter. Förhoppningen är att projektets form och funktion bjuder in till delaktighet och intresse.

Horisontaluret har varit utgångspunkten för projektet som med sin rumsliga skala låter besökaren röra sig genom soluret, sitta vid klockslagen och vid ett längre besök se effekten av skuggspelet i realtid.

Tack till

Janaka Jansson för animation, tid och engagemang

Rasmus Hössung för hjälpsam dialog

Marmor & Granit AB för materialprov

Kaproco AB för 3D-printing av skalmodell

Bengtsson Smide AB för tillverkning/materialprov

Siri Boekhout

Dygn