Felicia Mebus

Ur barnets vy

Mitt arbete är ett utforskande av barnets upplevelse av rum. Stolen Helga är med sin lekfulla bas formgiven så att de minsta, som befinner sig närmare golvet, kan skapa en stark relation till möbeln.

I början av projektet besökte jag förskolor för att studera hur barn förhåller sig till sin inomhusmiljö. Under dagen var lunchen ett stissigt inslag som ofta ledde till frustration för både pedagoger och barn. Det fick mig att fundera kring hur omgivningen kan bereda mer fokus, njutning och lugn vid måltidssituationen. 

Mina reflektioner och undersökningar har mynnat ut i ett inredningskoncept för en småbarnsavdelning med barnstolen Helga i centrum. Som en röd tråd genom arbetet löper önskan att se ett rum ur barnets vy. Utifrån det förhållningssättet har jag tagit på mig en 2-årings perspektiv och i kombination med studier i neuroestetik (läran om hur omgivningen påverkar vår hjärna) skapat en stol och ett applicerbart koncept som innefattar färg, ljus och material. 

Tack till

Swedese 

Mats Grennfalk, Caroline Scheler, Niklas Hedin, Stefan Toth, Nora Rydenstam, Fredrik Ireklint och Linnea Remnemark på Swedese som gjort stolen möjlig.

Elena Kanevsky, Malin Jarbo, Sigrid Strömgren, Marie Dreiman, Isabelle Sjöwall, Samuel Kuhfuss, Kvadrat, Astrid.

Felicia Mebus

Ur barnets vy