Fanny Axnér

TRANSIT

Bordet TRANSIT är en komposition av visuella element tagna ur stadens passager - där ett utsnitt från gaturummet lyfts in till en privat miljö.

Perronger och trottoarer ingår i en så kallad nyttoarkitektur, med det tydliga syftet att leda oss från en punkt till en annan. Attityden till dessa platser är ofta likgiltig - vi är ju ändå på väg någon annanstans. Samtidigt har jag känt en saknad till rörelsen genom stadens passager när den nya vardagen i takt med pandemin alltmer har koncentrerats till hemmet. Så vad är det i stadens rörelse som jag hittills bara har tagit för givet och som nu lämnat ett tomrum? Är det något jag kan ta in och uppskatta privat?

Mitt mål har varit att gestalta delar av stadens blodomlopp som lätt försvinner i ett brus av andra intryck. Passagernas estetik och innehåll som oftast utformas för att verka snarare än synas - lyfts istället fram som det utsmyckade. Resultatet är en form som du stannar vid hellre än passerar och för tankarna till livet utanför våra fyra väggar.

Bordsskiva i härdat, tonat och blästrat glas, demonterbar stomme tillverkad av konstruktionsstål och formgjutna fundament i betong.

Tack till

Bengtssons Smide AB

Glasteknik i Emmaboda AB

Fanny Axnér

TRANSIT