Gabriella Danerlöv

Mischief Power Dressing

Presenting; the faulty exposed woman as public enemy no 1

En undersökning i kvinnokroppens förmåga att provocera, väcka anstöt och störa synfältet vid avvikande från normen i hennes sätt att presentera och exponera sin kropp.

Den tvetydighet och komplexa dubbelmoral som existerar i min egen och min framtida branschs relation till kropp väcker både  fascination och motstånd i mig. Designval jag ser mig själv och medstuderande göra och som existerar i min framtida bransch leder tillbaka till de ideal jag sett i min uppväxt, och ser i min vardag. 

Jag vill därför urskilja de vardagliga värderingar och referenser vi ofta överser i vår omgivning som formar vår grundsyn på kvinnlig kropp och klädsel. Med looks som byggts upp efter egenformulerade fiktiva comic book villains som representerar tillfällen när kläderna sviker oss i vår jakt på ideal. Och som utmanar modesystemets rådande ideal att forma kroppen efter kläder – och inte tvärtom. 

Genom igenkännbara wardrobe malfunctions som oavsiktligt exponerar kroppen eller eftersträvan efter ouppnåeliga ideal med för små plagg som spricker upp över kroppen återskapar jag stillbilder i form av plagg. Tagna från specifika ögonblick dragna från egen erfarenhet eller specifika paparazzifoton.

Gabriella Danerlöv

Mischief Power Dressing