Desirée Bjurinder Fritzon

ABC Ö

Välbekanta plaggtyper som strimlas, drar iväg och sticker ut. En undersökning av min egen design praxis och estetiska preferenser, nu även ett utforskande inom herrskrädderi. 

Kläder som en självisk och självförverkligande uttrycksform. Sättet vi utforskar och framställer oss genom våra looks. Med möjlighet att skala av och skala upp, passa in och sticka ut. 

Mitt examensarbete är en undersökning och fördjupning av min egen design praxis och estetiska preferenser. Jag utforskar min dragning mellan att vara en före detta hardcore-maximalist, och nu min nyfunna uppskattning av det mer subtila och avskalade. Jag arbetar med modulära plagg funktioner, där uttrycket även påverkas av statisk kontra dynamiskt tillstånd, för att kunna röra mig inom två fält – maximalism mot minimalism. En funktion som även lämpar sig väl i vårt snabba och sociala (medier) samhälle med önskan att ständigt uppgradera, förbättra och förändra sig själv. 

Jag utforskar och leker med bekanta plaggtyper där de karaktäristiska dragen förvandlas till något nytt och spännande, enligt mig. För första gången har jag utforskat herrkodade plagg och herrskrädderi som ytterligare adderat en dimension till mitt uttryck och kollektion. 

ABC Ö är en kollektion som har sitt ursprung i karaktär och hantverk. Känslan är utforskande, lekfull, och med en djärv attityd. Formspråket  är som alltid för mig slingrigt och spetsigt. Jag undersöker hålrum och mellanrummen däremellan. Materialval inkluderar deadstock kombinerat med skinn, ull och denim. 

Ytterligare ord; Allt behöver inte vara ABC, det kan även vara Ö. Något strimlat, som drar iväg och sticker ut. 

Tack till

Maja Sjöberg

Desirée Bjurinder Fritzon

ABC Ö