Samuel Westerberg

Boyfriend Dressing

Kollektionen utforskar fenomenet av att klä sig i ens partners kläder. Med fokus på samkönade relationer och klassiskt herrmode, gestaltas ett intimt utbyte genom fysiska plagg.

Konceptet är väl känt inom dammode, exempelvis boyfriend jeans, men har inte presenterats inom herrmodet ännu. I examensarbetet förflyttas fenomenet boyfriend dressing till en kontext där den manliga kroppen står i centrum. 

Utbytet av kläder mellan två män i en relation går oftast obemärkt då det inte överskrider könskoder, så hur kan konceptet visualiseras, materialiseras och i slutändan kommuniceras genom plaggets design?

Genom skiftning av bärarens kön, försvinner de uppenbara markörer som utformat idén och skapar ett utrymme för kommunikativ symbolik. Med hjälp av referenser som; Maja Gunn, Anne Hollander och Helmut Lang, likt egna erfarenheter, har examensarbetet tagit form. Jag har arbetat associativt med användning, sensualitet och manliga koder för att omformulera konceptet till en personligt relaterbar kontext. 

Tack till

Estrid Ericssons Stiftelse 

Samuel Westerberg

Boyfriend Dressing