Maya Sundholm

The slightest provocation is grounds for engagement 

Ett undersökande arbete om fulhet och skönhet, estetik och attraktion. 

Mitt examensarbete grundar sig i ett utforskandet av definitionen av fulhet och skönhet, varav projektet handlar om att arbeta kring och med beståndsdelar som känns utmanade både i det praktiska arbetet som det teoretiska, samt ett utforskande kring fulheten och den attraktion som kan förekomma utifrån fulhet och fula objekt. Att väcka tankar kring det vi uttrycker, gör, bär och vad vi värderar som skönt och fult.

Som metod har jag arbetat genomgående med en sorts rytmik i helheten. Att skapa en attraktion genom att finna beståndsdelar i designen som medverkar varandra men som samtidigt drar till sig uppmärksamhet och till och med en distraktion. Med utgångspunkter i olika komponenter och begrepp kopplat till fulhet, både personliga och referenser från Tom Sandqvist, Mary Douglas och Mark Cousins, har jag lagt mitt fokus på det materiella uttrycket som skapas genom defekter och slitage i materialen, samt en skevhet i passform som ger antydan till lekfull seriositet och en kaosartad känsla i materialkombinationer, kitsch detaljer och kollektionen som helhet.

Maya Sundholm

The slightest provocation is grounds for engagement